hier treft u de jaarcijfers van 2022; een jaar van alles weer open maar nog de negatieve gevolgen van Corona

Resultatenrekening20222021
Baten
schenking droom en daad€ 8.000€ 8.000
recettes€ 10.502€ 2.216
baromzetten€ 1.157€ 1.766
totaal€ 19.659€ 11.982
Lasten
huisvesting€ 17.756€ 9.599
overige lasten€ 5.427€ 5.127
totaal€ 23.183€ 14.726
Resultaat€ -3.524€ 11.417
balans
Activa
bank€ 12.942€ 5.776
vorderingen€ 1.317€ 4.282
totaal€ 14.259€ 10.058
Passiva
schulden€ 0€ 1.924
eigen vermogen€ 10.058€ 8.133
totaal€ 10.058€ 10.058